NHỚ MÃI CÔNG ƠN BÁC HỒ

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1890 – 2023), Thi Nang xin phép được đăng bài thơ Đường luật-Thất ngôn bát cú-Ngũ độ thanh:
NHỚ MÃI CÔNG ƠN BÁC HỒ
Bác đã lên đường vượt biển khơi
Tài ba lỗi lạc buổi sinh thời
Dù nguy chẳng sợ qua ngàn chỗ
Dẫu khổ không nề đến vạn nơi
Hướng dẫn toàn dân trừ khử giặc
Thành công cả nước dựng xây đời
Ơn Người tỉ kiếp còn lưu giữ
Vĩnh cửu trong lòng rất đẹp tươi
Thi Nang