DÙ XA VẪN NHỚ

PHÚC MÃI TRƯỜNG…
Chớ để sai lầm tội lỗi vương..
Đừng nên giả dối họ xem thường
Cha từng dạy bảo xa người bướng
Mẹ cũng khuyên rằng lánh kẻ ương..
Nghĩa vẹn danh hoài nhân thế tưởng.
Ân tròn tiếng mãi họ hàng thương
Từ tâm ắt hẳn đời hưng vượng
Hưởng lộc trời ban phúc mãi trường./
ĐÌNH TỀ

Thi Nang xin phép được góp vui với Đình Tề một bài nhé!
DÙ XA VẪN NHỚ
Chân tình buổi ấy não còn vương
Kỉ niệm vừa khơi cũng bất thường
Nhã nhặn trao lời nghe chẳng chướng
Ôn tồn gửi ý ngẫm nào ương
Làm ơn một xứ cho người tưởng
Kết nghĩa ba miền để bạn thương
Tỉnh cũ bây giờ đang lúc vượng
Dù xa vẫn nhớ cảnh ngôi trường
Thi Nang

GIỮ VẸN DUYÊN HÀI

GIỮ GÌN HẠNH PHÚC
viết nhân ngày Quốc tế Hạnh Phúc
Nguyện mãi bên nàng chẳng cách xa
Dựng xây hạnh phúc ấm êm nhà
Luôn trao câu ngọt vui đời thiếp
Mãi gửi tình nồng đẹp ý ta
Mặc lúc chông chênh ngày bão tố
Dù khi chao đảo buổi mưa sà
Trăm năm vẹn nghĩa phu thê trọn
Nguyện mãi bên nàng chẳng cách xa !
Lâm Đồng
20.3.2024
T.G : Lê Đình Biểu

Thi Nang xin phép được góp vui với nhà thơ Lê Đình Biểu một bài ạ
GIỮ VẸN DUYÊN HÀI
( Ngũ độ thanh- Thủ vĩ ngâm)

Giữ vẹn duyên hài chẳng muốn xa
Bền tâm vững chí điểm tô nhà
Bao ngày tích của nhờ công vợ
Những buổi xây đời cậy sức ta
Đã trải nhiều nơi dù gió giật
Từng đi lắm nẻo dẫu sương sà
Từ khi tóc bạc luôn gần gũi
Giữ vẹn duyên hài chẳng muốn xa
Thi Nang